O projektu

  • 1. 11. 2016 – 31. 10. 2019 (3 roky)
  • Zaměření a sociální a občanské gramotnosti a exekutivní dovednosti
  • Aktivita 2: Akční výzkum 1
  • Aktivita 3: Akční výzkum 2
  • Aktivita 4: Tvorba edukativního SW
  • Aktivita 5: Pilotní ověření
  • Aktivita 6: Exekutivní dovednosti
  • V rámci každé aktivity úvazek ve výši 0,2

 

Číslo výzvy: 02_16_012
Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000614
Název projektu: Posilujme gramotnosti a dovednosti inovativně